صفحه اصلی » خدمات ما

خدمات ما

 

رئوس فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط شرکت مهندسی آشکارساز بشرح زیر میباشد:

  • خدمات مشاوره ، طراحی ، نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری
  •  سیستم اعلام حریق متعارف  Conventional Fire Alarm System
  •  سیستم اعلام حریق هوشمند آدرس پذیرIntelligent Addressable Fire Alarm System        
  •  سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی  Sprinkler System
  •  سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی  CO2, FM 200, Argonet, Sevo
  • دربهای ضد حریق Fire Door
  • تحهیزات آتش نشانی Fire extinguishing Equipment