آخرین خبرها

  1   2   3   بعدی >>

  ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۰۳:۵۱ ب.ظ

برخی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت مهندسی آشکارساز


  ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۰۱:۵۴ ب.ظ

TANDA & GST

GST


  ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۰۱:۵۳ ب.ظ

نمایندگی محصولات

GSST


  ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۰۱:۴۹ ب.ظ

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز

تیرماه 1396 با حضور نماینده استان فارس - شرکت پرشیا صدرای شیراز


  ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۰۱:۴۶ ب.ظ

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز

تیرماه 1396 با حضور نماینده استان فارس - شرکت پرشیا صدرای شیراز


  ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۰۱:۴۳ ب.ظ

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز

تیر ماه 1396 با حضور نماینده استان فارس- شرکت پرشیا صدرای شیراز


  ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۰۱:۳۸ ب.ظ

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز

تیرماه 1396 با حضور نماینده استان فارس - شرکت پرشیا صدرای شیراز


  ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۰۲:۳۱ ب.ظ

جلسه هم اندیشی سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی پیام

بازدید دکتر زرندی و هیات همراه منطقه ویژه اقتصادی پیام از کارخانه شرکت آشکارساز صنعت ایمنی


  ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۰۲:۱۹ ب.ظ

جلسه هم اندیشی سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی پیام

بازدید دکتر زرندی و هیات همراه منطقه ویژه اقتصادی پیام از کارخانه شرکت آشکارساز صنعت ایمنی


  ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۰۲:۰۷ ب.ظ

جلسه هم اندیشی سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی پیام

بازدید دکتر زرندی و هیات همراه منطقه ویژه اقتصادی پیام از کارخانه شرکت آشکارساز صنعت ایمنی


  1   2   3   بعدی >>